Category / Preko vikenda

  Loading posts...
 • Sinoć kad san ti proša

  Koji put pučka pjesma uspijeva – nehotice i gotovo nesvjesno – postići veliku složenost teksta, a potom je plasirati kao nešto jednostavno i samorazumljivo. A kad se kaže složenost, onda se misli na relacije unutar fabule, a također i na kompozicijski sloj pjesme. Popijevka koja nas ovdje zanima vrlo je poznata, a zacijelo i prilično stara, što se vidi po nekim realijama u njoj. Njezin tekst glasi:                         Sinoć kad…

 • Letovanić

  Malo je književnih tekstova za koje se može točno odrediti kad je došlo do nekakva zaokreta u njihovom javnom statusu. Za ovu je popijevku, međutim, to moguće: ona je postala široko poznata jeseni 1991., kad se Letovanić (upravo kao selo pokraj Kupe) našao na prvoj crti ratnih zbivanja i kad je prilično postradao. Tada se netko sjetio i ove popijevke, te su je različite radio-stanice uzele redovito emitirati, i ona…

 • Rožica sem bila

  Da u pučkome stvaralaštvu može biti minimalizma, znat će svatko tko se ikada podrobnije pozabavio tim tipom tekstova. Ponekad je dovoljno tek nekoliko redaka da se izrekne sve što se htjelo reći i stvori zanimljiva literarna tvorevina. Pri tome je moguće razlikovati dva tipa minimalističkoga teksta. Jedan je onaj kod kojega se izriče neka jaka i aforistična tvrdnja, za koju se onda pretpostavlja da dostatno izražava neki novi sadržaj; tako…

 • Ju te san se zajubija

  Postoje u vezi s književnim tekstovima neke predrasude koje su tako duboko ukorijenjene da ih više i ne doživljavamo kao predrasude, nego kao zdravorazumske istine koje nije ni potrebno dovoditi u pitanje. Jedna od njih tiče se jednostavnosti odnosno složenosti lirskih sastavaka, kao i društvenih ambijenata u kojima takvi sastavci nastaju. Predrasuda ima dva lica. Jedno je ono koje podrazumijeva da su umjetnički tekstovi uvijek značenjski složeniji, a pučki da…

 • Ja sem Varaždinec

  Ne znam je li do sada zapažena jedna važna osobina šaljivih pučkih pjesama iz sjeverne Hrvatske. Ta je osobina autoironija. U tim se popijevkama, naime, daleko više zbijaju šale na vlastiti račun, nego na račun koga drugog. A nije svuda tako: premda autoironičnih pjesama ima i u Dalmaciji, ondje je ipak češće da pjesma ne pecka onoga o kome tekst govori, nego nalazi drugu žrtvu. U sjevernoj Hrvatskoj – osobito…

 • Lepe ti je Zagorje zelene

  Ima pjesama s kojima smo se toliko srodili da više nismo ni kadri upitati se o njihovu sadržaju i smislu. Kao što se ne pitamo zašto navečer jedni drugima želimo baš laku noć, a ne dobru noć, mirnu noć, ili što slično, tako se ni kod tih pjesama ne pitamo kako su nastale, koga treba zamisliti kao njihova kazivača i što nam poručuju. Toliko smo ih puta čuli – pa…

 • Na Merjan su drače

  Evo jedne pjesme – dapače: pisme – koja je do srži splitska, ne samo po jeziku i po realijama koje se u njoj spominju, nego još više po duhu i po poetskoj poruci. Toliko je ona lokalno ukorijenjena, da joj je gotovo potreban prijevod, a svakako je neophodno tumačenje nekih motiva. Evo teksta:                         Na Merjan su drače, na Merjan su drače,                         došle su nan pivat luške goluzače.                        …

 • Orden zagubljen u ladicama

  Jučer su me ponovno pitali koja mi je od mojih knjiga najdraža. Nisam željela posegnuti za metaforom rodbinstva i reći kako su piscima knjige kao djeca i da stvarno ne mogu ni jednu izdvojiti. Bez zamuckivanja sam spomenula „Tko se boji lika još“, objavljenu prije jedanaest godina. Očekivala sam začuđen pogled. I dobila sam ga. Krenula sam u objašnjavanje. U toj je knjizi stotinu i dvadeset likova hrvatske književnosti nakratko…

 • Sinoć kad je pao mrak

  Pjesma koja slijedi privukla mi je pozornost zbog toga što se u njoj na izrazit način miješaju ruralni i urbani elementi, pri čemu je prisutna i autorska svijest o postojanju tih dviju sfera i o mogućnosti da se one zaposle u stvaranju nove popularne pjesme.  U tom smislu, tekst može poslužiti i kao neka vrsta povijesnoga svjedočanstva o odnosima našega sela i grada, kao i načinu na koji su ti…

 • U ranu zoru

  Slušanje pučke popijevke ima različite faze, a među njima osobito mi se važnom čini ona koja bi se mogla nazvati fazom prepoznavanja. To je onaj trenutak kad recipijent pouzdano zaključuje kako pjesma što je sluša doista pripada u njegovu kulturu i njegovu tradiciju, a to mu pak omogućuje da joj zamisli prikladan kontekst i da svoja očekivanja ugodi u određenom smjeru. Po čemu on raspoznaje pučku popijevku kao svoju? Najčešće…