Razvi sve, što je u tebi žensko!

Prije petnaest godina, u biblioteci „Ljepša polovica književnosti“ Nakladnog zavoda Matice hrvatske,  uredila sam knjigu „Misterij žene“ Zofke Kveder, bake Sunčane Škrinjarić, a  prabake Sanje Pilić. Knjigu je sa slovenskog prevela Anamarija Paljetak. „Misterij“ je prvi put tiskan 1900. u Pragu, gdje je Zofka bila dopisnica slovenskih, hrvatskih i njemačkih listova. „Misterij“ je inspirirao Milivoja Dežmana, da iste godine, dakle prije 119 godina, u časopisu „Život“ napiše:

„Tko prati ženski pokret moći će točno odrediti dvije faze u tom pitanju. U prvoj fazi: žene, koje su radile oko ženskog pitanja udarile su najvećim radikalizmom. Ne samo ravnopravnost žene u svakom pogledu – nego potpuna emancipacija. Žena je jednaka muškarcu. U tom nepriznavanju razlike među ženskim i muškim bila je najveća pogrješka pokreta i ta pogrješka natjerala je emancipirane žene na stranputice. U težnji da budu jednake muškarcima počele su ih oponašati ne samo u nošnji, manirama, u svemogućim nastranostima, koje su bile upravo protivne ženskoj ćudi – nego i u svojem bivstvu. Svoju žensku psihu htjele su zamijeniti muškačkim osjećajima. Emancipirane žene prestale su se osjećati, misliti kao žene, a nisu mogle osjećati kao muškarci. —  Žena ne smije svoju narav, različitu od muške, zatajiti, svoje naravne osjećaje ugušiti i umjetno u svojoj duši stvarati neki fiktivni svijet. Žene mora da si izvojšte prava samoodlučivanja, slobodni razvitak svojih osjećaja, pravo na samostalnu egzistenciju.— U kratko u prvoj fazi reklo se: uguši sve, što je u tebi žensko, u drugoj, razvi sve, što je u tebi žensko. U prvoj, budi slobodna, u drugoj, budi slobodna žena. Zofka Kveder pokazala je u ovim svojim crticama, da pristaje u ovu drugu fazu.“

Milivoj Dežman: Zofka Kveder, Misterij žene, „Život“, I, 1900., br. 7, str. 33-34.