Category / Subota / Preko vikenda

  Loading posts...
 • Lepe ti je Zagorje zelene

  Ima pjesama s kojima smo se toliko srodili da više nismo ni kadri upitati se o njihovu sadržaju i smislu. Kao što se ne pitamo zašto navečer jedni drugima želimo baš laku noć, a ne dobru noć, mirnu noć, ili što slično, tako se ni kod tih pjesama ne pitamo kako su nastale, koga treba zamisliti kao njihova kazivača i što nam poručuju. Toliko smo ih puta čuli – pa…

 • Na Merjan su drače

  Evo jedne pjesme – dapače: pisme – koja je do srži splitska, ne samo po jeziku i po realijama koje se u njoj spominju, nego još više po duhu i po poetskoj poruci. Toliko je ona lokalno ukorijenjena, da joj je gotovo potreban prijevod, a svakako je neophodno tumačenje nekih motiva. Evo teksta:                         Na Merjan su drače, na Merjan su drače,                         došle su nan pivat luške goluzače.                        …

 • Orden zagubljen u ladicama

  Jučer su me ponovno pitali koja mi je od mojih knjiga najdraža. Nisam željela posegnuti za metaforom rodbinstva i reći kako su piscima knjige kao djeca i da stvarno ne mogu ni jednu izdvojiti. Bez zamuckivanja sam spomenula „Tko se boji lika još“, objavljenu prije jedanaest godina. Očekivala sam začuđen pogled. I dobila sam ga. Krenula sam u objašnjavanje. U toj je knjizi stotinu i dvadeset likova hrvatske književnosti nakratko…

 • Sinoć kad je pao mrak

  Pjesma koja slijedi privukla mi je pozornost zbog toga što se u njoj na izrazit način miješaju ruralni i urbani elementi, pri čemu je prisutna i autorska svijest o postojanju tih dviju sfera i o mogućnosti da se one zaposle u stvaranju nove popularne pjesme.  U tom smislu, tekst može poslužiti i kao neka vrsta povijesnoga svjedočanstva o odnosima našega sela i grada, kao i načinu na koji su ti…

 • U ranu zoru

  Slušanje pučke popijevke ima različite faze, a među njima osobito mi se važnom čini ona koja bi se mogla nazvati fazom prepoznavanja. To je onaj trenutak kad recipijent pouzdano zaključuje kako pjesma što je sluša doista pripada u njegovu kulturu i njegovu tradiciju, a to mu pak omogućuje da joj zamisli prikladan kontekst i da svoja očekivanja ugodi u određenom smjeru. Po čemu on raspoznaje pučku popijevku kao svoju? Najčešće…

 • Zvijezda tjera mjeseca

  Često se tvrdi kako je usmena i pučka pjesma sputana svojim obavezama prema tradiciji: morajući čitatelju pružiti elemente koje će ovaj prepoznati kao svoje, narodni autor ne stigne pokazati vlastitu originalnost i invenciju. I, to je doista bar donekle točno. Ali, samo donekle, jer mnogi od tih tekstova pokazuju kako i onda kad se udovolji svim zahtjevima što ih tradicija postavlja, još uvijek ostaje dosta mjesta za novost i iznenađenje.…

 • U gaju tom

  Malo ima u nas ljudi koji se baš nikako nisu susreli s ovom pjesmom. Ako ništa drugo, gledali su film Tko pjeva zlo ne misli, gdje ona ne samo da se izvodi, nego je zgodno dramaturški upotrijebljena u funkciji komentara radnje. Radnja toga filma – a i Majerove priče po kojoj je načinjen – zbiva se u tridesetim godinama XX. stoljeća, a tema su mu bračni i izvanbračni ljubavni odnosi,…

 • Divan je kićeni Srijem

  Divan je kićeni Srijem,lijepo je živjet u njem,Sremica zdrava ko drensladak je poljubac njen. Srijem, Srijem Srijem,lijepo je živjet u njem Kad Srijemac pođe na radda kopa vinograd,ponese litru-dvije,Sremice, poljubi me. Prošo sam, selo i grad,nisam je našao tad,a sada idem u Srijem,možda je draga u njem. Ova se pjesma izvodi u ritmu valcera. Da je upravo za to najpogodnija, pokazuje i metrička analiza: dominiraju daktili, pa za prvim, naglašenim…

 • Da smo se ranije sreli

  Kod pučke se pjesme najčešće već od trenutka nastanka znade je li predviđena za ženski ili za muški glas. A to je važno manje iz glazbenih razloga, a više zato da bi se mogao na primjeren način organizirati sadržaj. Jer, ako je glas muški, onda u pjesmi progovara muškarac i onda on mora govoriti u skladu sa svojom društvenom ulogom; isto je tako i ako se radi o ženi. Nešto…

 • Vehni, vehni, fijolica

  Da su međimurske popevke prepoznatljive po svojoj osobitoj melodici i po terminologiji koju koriste za opis ljubavnih odnosa (golub, grlica), poznato je manje-više svakome. Već je manje onih koji su zapazili da su pjesme iz toga kraja golemom većinom sjetne, melankolične i elegične. Najmanje je pak onih koji bi se bili spremni složiti s tvrdnjom koju ću ovdje braniti: ima među međimurskim popevkama i takvih koje izražavaju stanje najveće tuge…